... Skip to main content

αφυγραντήρας με ζεόλιθο είναι ιδανικός για χαμηλές θερμοκρασίες

Ο αφυγραντήρας με ζεόλιθο [ desiccant ξηραντικό υλικό ] είναι μια σχετικά καινούργια τεχνολογία αφύγρανσης. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, αφυγραντήρα με ζεόλιθο χρησιμοποιούμε σε δωμάτια όπου η θερμοκρασία χώρου είναι κάτω των 15°C. Είναι ο μοναδικός τύπος αφυγραντήρα που λειτουργεί ανεπηρέαστα και αποτελεσματικά από 1°C, δηλαδή σε χαμηλές θερμοκρασίες.
→ διαβάστε επίσης το άρθρο “αφυγραντήρας με ζεολιθο ή συμπιεστη;“.

αφυγραντήρας με ζεόλιθο, ο λάθος τρόπος χρήσης

Παρατηρείται ξανά και ξανά πολλοί καταναλωτές να χρησιμοποιούν τον αφυγραντήρα με ζεόλιθο Kullhaus DDQ10L με λανθασμένο τρόπο και κυρίως για να πετύχουν κάτι για το οποίο η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί. Παρατηρείται λοιπόν ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τον αφυγραντήρα με ζεόλιθο για να θερμάνουν το χώρο τους και όχι για να ρυθμίσουν την υγρασία στα υγιεινά επίπεδα του 50-55%.

Πιο συγκεκριμένα πολλοί λειτουργούν ακατάπαυστα τον αφυγραντήρα με ζεόλιθο στη λειτουργία «Στέγνωμα Ρούχων». Δίνεται λοιπόν η εντολή στη συσκευή να λειτουργεί συνεχώς (Continuous Operation) και ανεξαιρέτως της υγρασίας χώρου, στην υψηλή ταχύτητα και υψηλή ισχύ της θερμικής αντίστασης. Χρησιμοποιούν με άλλα λόγια τον αφυγραντήρα ως αερόθερμο, προκειμένου να ζεστάνουν το χώρο [ο αέρας που εξέρχεται είναι περίπου 10-12°C θερμότερος από τον αέρα δωματίου].

ανθυγιεινή ατμόσφαιρα

Είναι προφανές ότι ο παραπάνω τρόπος χρήσης του αφυγραντήρα με ζεόλιθο μειώνει υπερβολικά το επίπεδο σχετικής υγρασίας [η % ποσότητα υδρατμών που περιέχει ο αέρας]. Σε τέτοιο βαθμό που να προκαλείται ξηρασία, σχετική υγρασία κάτω από 30%. Κατά συνέπεια σημαντικό μέρος της υγρασίας να αφαιρείται από το ανθρώπινο σώμα, που οδηγεί σε ενοχλητικά συμπτώματα όπως δυσκολία στην αναπνοή, κόκκινα μάτια, ξηρόβηχας, μάτια που τσούζουν, σκάσιμο των χειλιών και του δέρματος, φαγούρα στο δέρμα και τα μάτια, πονοκέφαλος, κα.

επηρεάζεται η διάρκεια ζωής του αφυγραντήρα

Ατελείωτες ώρες λειτουργίας οδηγούν σε καταπόνηση της συσκευής, π.χ. στη λειτουργία Λειτουργία Στέγνωμα Ρούχων (Laundry) όπου η λειτουργία είναι συνεχής.
Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τον αφυγραντήρα με ζεόλιθο για τη θέρμανση του χώρου και όχι για την αφύγρανση αυτού.
Η κακή χρήση του αφυγραντήρα με ζεόλιθο προκαλεί φθορά στο εσωτερικό του αφυγραντήρα καθώς η θερμική αντίσταση λειτουργεί ακατάπαυστα.
Η διάρκεια ζωής ξηραντικού υλικού μειώνεται σημαντικά, καθώς και η απορροφητική ικανότητα του ξηραντικού υλικού.

αφυγραντήρας με ζεολιθο Kullhaus DDQ10L για 100m²

αφυγραντήρας με ζεόλιθο, ο σωστός τρόπος χρήσης

Για να έχετε υγιεινά επίπεδα υγρασίας αδιαλείπτως, με τη μικρότερη κατανάλωση ρεύματος χρησιμοποιείστε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία. Πρόκειται για την ΕΞΥΠΝΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ που διαθέτει ο αφυγραντήρας με ζεόλιθο Kullhaus DDQ10L: αυξομειώνει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την ισχύ της θερμικής αντίστασης προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη απόδοση και τη χαμηλότερη κατανάλωση. Όταν η σχετική υγρασία δωματίου είναι 10% υψηλότερη από την επιθυμητή υγρασία [ιδανικά 50% – 55%], ο αφυγραντήρας λειτουργεί στην υψηλή σκάλα ανεμιστήρα. [High]. Όταν είναι υψηλότερη κατά 5% ή λιγότερο χρησιμοποιεί τη χαμηλή ταχύτητα [Low].

σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

 • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μπαλαντέζα ή πολύπριζα. Αν όμως είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης καλής ποιότητας και αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση.
 • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα χωρίς τα φίλτρα αέρα. Διατηρείτε τα φίλτρα καθαρά προκειμένου ο αέρας να εισάρχεται αβίαστα στη συσκευή..
 • Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερµοκρασία δωµατίου από 1 έως 40°C.
 • Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και έξοδος του αέρα δεν είναι µπλοκαρισµένες ή σκεπασµένες.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείµενα – min 50 εκατοστά.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα για να στεγνώσετε βρεγµένα ρούχα στο δωµάτιο, διατηρήστε τα ρούχα σε ασφαλή απόσταση από τη συσκευή για να αποφευχθεί να μπει νερό στο εσωτερικό της.
 • Ποτέ µη τοποθετήσετε οτιδήποτε στο πάνω µέρος της συσκευής και µην την καλύψετε µε οποιοδήποτε υλικό ενόσω σε λειτουργία.
 • Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ΜΟΝΟ και όχι για εµπορική, βιοµηχανική ή υπαίθρια χρήση.
 • Ποτέ να µη χρησιµοποιείται µέσα σε πολύ υγρά δωµάτια (π.χ. λουτρό).
 • Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν είναι σε λειτουργία ή όταν την µετακινείτε.
 • Πάντα να αδειάζετε το δοχείο νερού όταν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή.
 • Η χρήση του αφυγραντήρα δίπλα σε ένα θερµό καλοριφέρ μπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ο αφυγραντήρας να µη συλλέγει νερό λόγω της θερµότητας που εκπέμπει το θερμαντικό σώμα.
 • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη θέρμανση του χώρου! Ο αέρας που εξέρχεται από τον αφυγραντήρα με ζεόλιθο Kullhaus DDQ10L είναι θερμότερος περίπου 10°C θερμότερος, αλλά σε κάθε περίπτωση ο αφυγραντήρας δεν είναι αερόθερμο. Παρατεταμένη χρήση του αφυγραντηρα στη λειτουργία LAUNDRY «στέγνωμα ρούχων» θα δημιουργήσει πρόβλημα στη συσκευή.
 • Όταν πιέσετε το μπουτόν OFF ο ανεµιστήρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του για 2 λεπτά, πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και θα πρέπει να αφήσετε τον αφυγραντήρα να λειτουργήσει απρόσκοπτα, χωρίς να το βγάζετε από την πρίζα.
  Ο αφυγραντήρας τεχνολογίας desiccant είναι σηµαντικό να κρυώσει (cool-down) στο εσωτερικό του μετά την αφύγρανση. Να απελευθερωθεί η θερµότητα που έχει παραχθεί κατά τη λειτουργία.
  Γι’ αυτό το λόγο, ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο «Power”, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζηµιά στη μονάδα. Ποτέ μη βγάλετε από την πρίζα τον αφυγραντήρα πριν σταµατήσει να λειτουργεί ο ανεµιστήρας.
  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα με χρονοδιακόπτη πρίζας, διότι “κόβει” το ρεύμα και ο αφυγραντήρας δεν μπορεί να απελευθερωθεί η θερµότητα που έχει στο εσωτερικό του.

οδηγίες χρήσης αφυγραντήρας με ζεολιθο Kullhaus DDQ10L

Kullhaus logo small

αφυγραντήρας με ζεολιθο Kullhaus DDQ10L

- αφυγραντήρας με ζεολιθο [ desiccant ]
- Κάλυψη 100m² περίπου
- Ροή αέρα 120 m³/h

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ